OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Obytný súbor AVIDOL, 470 b. j. -II. etapa - územie ohraničené Galvaniho ul. a navrhovaným predĺžením ul. Na križovatkách v Bratislave

Published: 21.06.2019 –
Mark: SÚ/CS 2943/2019/12/SIV/MER-107
Attachements: