OfficeBoard

Section: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - Výmena technológie osobného výťahu TOV 750 kg a TOV 900 kg - Jégeho 5 v Bratislave

Published: 12.06.2019 – 28.06.2019
Mark: SÚ/CS 10545/2019/2/MBR