Contacts

Útvar krízového riadenia

Ing. Štefan Bilačič

Phone: +421 2 48284216
Email:
Place: 205A

Jaroslav Wyka

Phone: +421 2 48284216
Place: 205A

PhDr. Ľubomír Malík

Phone: +421 2 482844216
Email:
Place: 205a