Contacts

Oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku

Ing. Lucia Kilianová

Phone: +421 2 48284301
Email:
Place: A105

Ing. Michal Méry

Phone: +421 2 48284425
Email:
Place: A102

Ing. Martina Brnová

Phone: +421 2 48284175
Email:
Place: A102

Ing. Jana Hladná

Phone: +421 2 48284501
Email:
Place: A103

Ing. Mária Uhlířová

Phone: +421 2 48284107
Email:
Place: A116

Ing. Hedviga Šťastná

Phone: +421 2 48284174
Email:
Place: A103

Ing. Mária Myslíková

Phone: +421 2 48284301
Email:
Place: A105

Ing. Miriam Šuleková

Phone: +421 2 48284426
Email:
Place: A110

Ing. arch. Jaroslav Kučera

Phone: +421 2 48284511
Email:
Place: A107

Ing. Martin Guldan, PhD.

Phone: +421 2 48284511
Email:
Place: A107

Ing. arch. Lýdia Branišová

Phone: +421 2 48284107
Email:
Place: A116

Ing. Zdenka Somogyiová

Phone: +421 2 48284271
Email:
Place: A108

Ing. Judita Lišková

Phone: +421 2 48284271
Email:
Place: A108