Contacts

Oddelenie súpisných čísiel, štátny fond rozvoja bývania, priestupkových konaní a konaní o správnych deliktoch

Jarmila Uharčeková

Phone: +421 2 48284371
Email:
Place: A2

Mária Kotmanová

Phone: +421 2 48284371
Email:
Place: A2

Martina Řezníčková

Phone: +421 2 48284506
Email:
Place: A101

JUDr. Peter Barto

Phone: +421 2 48284330
Email:
Place: A01a

Petra Oberle

Email:
Place: A17