Contacts

Oddelenie súpisných čísiel, štátny fond rozvoja bývania, priestupkových konaní a konaní o správnych deliktoch

Ing. Helena Bandžáková

Phone: +421 2 48284506
Email:
Place: A101

Jarmila Uharčeková

Phone: +421 2 48284371
Email:
Place: A112

Mária Kotmanová

Phone: +421 2 48284371
Email:
Place: A112

JUDr. Peter Barto

Phone: +421 2 48284330
Email:
Place: A01a

Petra Oberle

Email:
Place: A113

Ing. Eva Bellová

Email:
Place: A113