Contacts

Kancelária starostu

Mgr. Tatiana Baáriová

Phone: +421 2 48284211
Email:
Place: 105

Ing. Jana Mičková

Phone: +421 2 48284211
Email:
Place: 105