Kontakty

Kancelária starostu

Mgr. Martina Fondrková

Telefón: +421 2 48284321
Email:
Miestnosť: 106

Informácie

  • organizuje plnenie úloh vyplývajúcich z rokovaní starostu pre MČ 
  • zabezpečuje záznam zo stretnutí starostu 
  • pripravuje operatívne porady starostu 
  • zabezpečuje komunikáciu starostu s občanmi 
  • zúčastňuje sa stretnutí starostu s občanmi 
  • zúčastňuje sa zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva 
  • zabezpečuje spoluprácu obce so zahraničnými partnerskými mestami 
  • kontroluje plnenie pracovných povinností všetkých zamestnancov kancelárie starostu