Kontakty

Kancelária starostu

Mgr. Tatiana Baáriová

Telefón: +421 2 48284211
Email:
Miestnosť: 105

Ing. Jana Mičková

Telefón: +421 2 48284211
Email:
Miestnosť: 105

Informácie

  • eviduje a vybavuje došlú a odoslanú poštu 
  • zabezpečuje telefonickú komunikáciu s občanmi
  • koordinuje termíny pracovných stretnutí a podujatí, na ktorých sa starosta zúčastňuje
  • zabezpečuje podklady na rokovania starostu 
  • zabezpečuje technickú prípravu stretnutí
  • kontroluje výkon úloh vyplývajúcich z písomného a osobného styku obyvateľov a organizácií so starostom
  • eviduje zápisy a podklady zo stretnutí a plnenie z nich vyplývajúcich úloh
  • vykonáva hospodársku agendu sekretariátu starostu