Preskočiť na obsah Mapa stránok Prístupnosť Aktuality

Textová verzia

en
Menu

Aktuality

SOBOTA 8:00-10:00, zber škodlivých odpadov z domácností

Pre občanov Bratislavy (tj. fyzické osoby - nepodnikatelia) uskutoční Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov, súčinnosti spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS s.r.o. zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok.

Dňa 20. októbra pri ZŠ v Ružovej doline 8:00 - 10:00 môžu obyvatelia priniesť komunálny odpad ako:

-     Staré náterové hmoty
-     Odpadové rozpúšťadlá
-     Pesticídy
-     Oleje a tuky

Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

-     Batérie a akumulátory
-     Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
-     Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
      (chladničky, mrazničky a pod.)

-     Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče
      (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

**********************************************************************************************************

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre  bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

SOBOTA 8:00-10:00, zber škodlivých odpadov z domácností
Miestny úrad:

Mierová 21, 827 05 Bratislava

+421 2 48 284 111

ruzinov@ruzinov.sk

Dopravné obmedzenia