Contacts

Oddelenie správy škôl a školských zariadení

Daniela Kralovičová

Phone: +421 2 48284460
Email:
Place: 309

Jela Jenner

Phone: +421 2 48284460
Email:
Place: 309

Silvia Adamátová

Phone: +421 2 48284460
Email:
Place: 309