Contacts

Oddelenie metodiky škôl a školských zariadení

Mgr. Eva Pindjaková

Phone: +421 2 48284309
Email:
Place: 310

Beata Tomášová

Phone: +421 2 48284309
Email:
Place: 310