[en:Events:events_archive]

„MLADOSŤ NEMÁ VEK“

„MLADOSŤ NEMÁ VEK“

„Without the words / bez slov“

„Without the words / bez slov“

Sr

Sr

RUŽINOVSKÝ KOMUNITNÝ JARMOK

RUŽINOVSKÝ KOMUNITNÝ JARMOK

Sídliskový boj 2019

Sídliskový boj 2019

VERNISÁŽ SÔCH OTA BACHORÍKA

VERNISÁŽ SÔCH OTA BACHORÍKA

KULTÚRNE LETO V RUŽINOVE 2019

KULTÚRNE LETO V RUŽINOVE 2019

Deň pre Dunaj

Deň pre Dunaj

RUŽINOVSKÁ PROMENÁDA

RUŽINOVSKÁ PROMENÁDA

„SPOVEĎ BEZ ROZHREŠENIA“

„SPOVEĎ BEZ ROZHREŠENIA“

SÚŤAŽ DETÍ V CHYTANÍ BELICIEK

SÚŤAŽ DETÍ V CHYTANÍ BELICIEK

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ TRADÍCIE A ICH VÝZNAM

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ TRADÍCIE A ICH VÝZNAM

Vernisáž obrazov Dušana Sekelu

Vernisáž obrazov Dušana Sekelu

RUŽINOVSKÁ KAPELA ROKA 2019

RUŽINOVSKÁ KAPELA ROKA 2019

RU6INOVSKÝ KOMUNITNÝ JARMOK

RU6INOVSKÝ KOMUNITNÝ JARMOK

 RUŽINOVSKÝ RETRO MAJÁLES

RUŽINOVSKÝ RETRO MAJÁLES

DIVADELNÝ HIT PRE VŠETKY RUŽINOVSKÉ MAMY

DIVADELNÝ HIT PRE VŠETKY RUŽINOVSKÉ MAMY

VERNISÁŽ FOTOGRAFII A DOKUMENTOV O ŠTEFÁNIKOVI

VERNISÁŽ FOTOGRAFII A DOKUMENTOV O ŠTEFÁNIKOVI

CESTA ROZPRÁVKOVÝM PARKOM

CESTA ROZPRÁVKOVÝM PARKOM

TRADIČNÉ STAVANIE MÁJOV V RUŽINOVE

TRADIČNÉ STAVANIE MÁJOV V RUŽINOVE