Ing. Michal Gašaj PhD.

Michal
Volebný obvod: 1 - Nivy
Politická príslušnosť: SME Rodina
Telefón: +421 915 397 019
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2019 -                   MČ Bratislava - Ružinov 

                             Vicestarosta - Školstvo, šport, Sociálny odbor, Bezpečnosť, Eurofondy a externé finančné zdroje pre mestskú časť, Ružinovský športový klub, Ružinovská televízia a časopis ECHO, Partnerské mestá - družba a spolupráca

2018 -                   Dolphin Central Europe, s.r.o.

                              vedenie spoločnosti - Strategické rozhodnutia smerovania spoločnosti, Starostlivost o strategických partnerov, Vzdelávanie zamestnancov, Rozhodovanie a dohľad nad impelmentáciou nových procesov logistiky, IT systémov, marketingových nástrojov, strategických nákupov (uvoľnenie na výkon funkcie)

2010 - 2018          Purewater, s.r.o.

                              vedenie spoločnosti - Strategické rozhodnutia smerovania spoločnosti, Starostlivost o strategických partnerov, Vzdelávanie zamestnancov, Rozhodovanie a dohľad nad impelmentáciou nových procesov logistiky, IT systémov, marketingových nástrojov, strategických nákupov

2008 – 2010          e-sport, s.r.o.

                              Key Account Manažér - Príprava, tvorba správa a manažovanie E-shopu, komunikácia so strategickými partnermi

2007 – 2007         Continental Pools, ltd

                             office manager - zabezpečovanie administratívnych činností spoločnosti, Work experience USA (Washington, D.C., NY, Boston)

2006 – 2006         Continental Pools, ltd

                             office manager - zabezpečovanie administratívnych činností spoločnosti, Work experience USA (Washington, D.C., NY, Boston)

 

Dňa 31. 3. 2020 s účinnosťou od 1. 4. 2020 bol starostom MČ Bratislava -  Ružinov  určený plat  zástupcu starostu na 3.500,- eur.

 

VZDELANIE

2005 – 2008         Ekonomická univerzita v Bratislave

                             Obchodná fakulta, špecializácia: marketingový manažment, doktorantské štúdium

2002 – 2006         Ekonomická univerzita v Bratislave

                             Obchodná fakulta, špecializácia: obchod a marketing, inžinierske štúdium

1996 -2000           Gymnázium

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

2019 - 2019          Cultus Ružinov, a.s.

                             podpredseda predstavenstva

 

Program vicestarosta marec 2020

Program vicestarosta apríl 2020

Program vicestarosta máj 2020

Program vicestarostu jún 2020

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
  • 10.12.2018 – Miestne zastupiteľstvo – prítomný