Bytová komisia

Zasadnutie: 18.11.2019 o 14:00

Program

  1. Vyhodnotenie žiadostí o predĺženie nájmu bytu
  2. Vyhodnotenie podaných žiadostí o nájom bytu - vyradenie
  3. Prihlásenie člena domácnosti – Vietnamská 41, Bratislava
  4. Vyhodnotenie podaných žiadostí o nájom bytu
  5. Rôzne