Komisia informatizácie

Zasadnutie: 22.04.2020 o 10:00

Program

  1. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2020

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Komisia sa uskutoční per rollam