Miestne zastupiteľstvo (2010-2014)

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2014
2013
2012
2011
2010