Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018) – KÚPŽP

Predseda komisie: Mgr. Martin Ferák

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2018
2017
2016
2015