Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia – KPP

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2019