Všeobecne záväzné nariadenia

15/2017

Dátum zverejnenia: 03.03.2017
Dátum účinnosti: 03.03.2017

o kronike mestskej časti Bratislava - Ružinov