Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - Bytové domy a polyfunkčné objekty dopravných služieb - Primárna infraštruktúra a I. etapa výstavby - k. ú. Nivy Bratislava - (presné miesto stavby viď. príloha)

Zverejnené: 13.01.2020 – 29.01.2020
Značka: SÚ/CS 169/2020/5/MER
Popis: Deň doručenia: 28.01.2020