Úradná tabuľa

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - ProKer Plus, s.r.o. v likvidácii

Zverejnené: 11.09.2019 – 26.09.2019
Značka: 102073279/2019