Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Trolejbusová trať obratisko Žellova - Mestská časť Bratislava - Ružinov, katastrálne územie Nivy

Zverejnené: 14.08.2019 – 2.09.2019
Značka: Č.s.: 6360/2019/CDD-6
Popis: Deň doručenia: 30. 08. 2019