Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

výrubové konanie

Zverejnené: 12.07.2019 – 21.07.2021
Značka: ZP CS 13126/2019/LSU
Popis: lokalita: 5063/14, 5063/13, 5017/2, 3281/2, 5063/24 v k. ú. Ružinov /areál Slovnaft, okolie Slovnaft/
Prílohy: