Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu MČ Bratislava - Ružinov č. SÚ/CS 3002/2019/12/KIL-9 zo dňa 24.04.2019 - ,,Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT" - Areál ,,Cvernovky" , Páričkova - Svätoplukova - Košická ul.

Zverejnené: 9.07.2019 – 25.07.2019
Značka: SÚ/CS 3002/2019/23/KIL
Popis: Deň doručenia: 24.04.2019