Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

výrubové konanie

Zverejnené: 8.07.2019 – 8.07.2021
Značka: ZP CS 12743/2019/ZPA
Popis: lokalita: parc. č. 15241/2 v k. ú. Ružinov /ul. Prešovská 57/
Prílohy: