Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

Výrubové konanie

Zverejnené: 4.07.2019 – 30.04.2020
Značka: ZP CS 12716/2019/ZPA
Popis: Lokalita: Cyrilova 9
Prílohy: