Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania - „Obnova a modernizácia bytového domu Astrová 54 – 56" - katastrálne územie Ružinov Bratislava - zmena dokončenej stavby

Zverejnené: 4.07.2019 – 22.07.2019
Značka: SÚ/CS 7284/2019/2/MBR
Popis: Deň doručenia: 19.07.2019