Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - povoľuje užívať - Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor III. etapa - Bajkalská ulica v Bratislave - novostavba

Zverejnené: 20.06.2019 –
Značka: SÚ/CS 5414/2019/9/AJA/MER-105
Popis: do doby nadobudnutia právoplatnosti
Prílohy: