Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby ,,Záhradná chata" lokalita Mokráň záhon v Bratislave, parcela číslo 16521/228, katastrálne územie Trnávka

Zverejnené: 12.06.2019 – 28.06.2019
Značka: SÚ/CS 3025/2019/3/ZSO
Popis: Deň doručenia: 27.06.2019