Úradná tabuľa

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Violeta Hrješik

Zverejnené: 12.06.2019 – 27.06.2019
Značka: 101351881/2019