Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Zverejnenie - Odbočovací (vyraďovací) pruh, Ružinovská - Jašíková ul.

Zverejnené: 7.02.2019 – 25.02.2019
Značka: MAGS SSU 37137/2019-57915-2
Popis: deň doručenia: 22.2.2019