Úradná tabuľa: Verejné obstarávanie

15.10.2020

do 22.10.2020

Výzva - Výkon stavebného dozoru na stavbu Hasičská zbrojnica

Výkon stavebného dozoru na stavbu: Hasičská zbrojnica, modernizácia a dostavba

Prílohy:


Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov
Sídlo: Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
IČO: 00 603 155
DIČ: 2020699516
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Chren, starosta
e-mail: ruzinov@ruzinov.sk
Telefon: +421 248 284 111
EKS:  profil
ÚVO: profil

Mestská časť Bratislava-Ružinov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v  zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.


Oddelenie verejného obstarávania

Mgr. Beáta Šimorová
Telefón: +421 2 48284405
Email: beata.simorova@ruzinov.sk

Judr. Andrea Korcová
Telefón: +421 2 48284405
Email: andrea.korcova@ruzinov.sk