Školské obvody

Mestská časť Bratislava - Ružinov zriadila na svojom území 9 školských obvodov pre 9 základných škôl, ktorých je zriaďovateľom. Upravuje ich VZN č. 34/2013 o určení školských obvodov základných škôl. Toto nariadenie upravuje postup a podmienky plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka na základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Ružinov.