Miniolympiáda pre škôlkarov

Miniolympiáda

-          každý deň                               09:00 – 11:00 hod., areáli MŠ MČ Ružinov

-          letná miniolypiáda pre škôlkarov

-          Škôlky, ktoré majú záujem sa nahlasujú postupne, preto konkrétne dni a časy doplníme po vzájomnej dohode s MŠ MČ Bratislava – Ružinov.