Bytová komisia

Zasadnutie: 11.04.2019 o 14:00

Program

  1. Žiadosť o súhlas s poskytnutím ubytovania pre rodinných príslušníkov
  2. Bytová náhrada Uránová 2
  3. Zabezpečenie náhradného bytu Jašíkova 18

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam o hlasovaní per rollam