Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN

Dátum zverejnenia: 23.03.2020
Dátum účinnosti: 01.05.2020

o určení školských obvodov základných škôl