Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN

Dátum zverejnenia: 23.03.2020
Dátum účinnosti: 06.04.2020

o zriadení Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava