Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN

Dátum zverejnenia: 23.03.2020
Dátum účinnosti: 02.09.2020

o zrušení Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava