Všeobecne záväzné nariadenia

13/2000 O užívaní miestnych pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Platné
11/2000 O zrušení niektorých VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
9/2000 Požiarny poriadok Zrušené
18/1998 Trhový poriadok pre trhoviská v správe S VPS Bratislava Ružinov na území Mestskej časti Bratislava Ružinov Zrušené
« naspäť 1 2345 ďalej »