Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Obnova BD – LÍŠČIE NIVY 12 v Bratislave – k. ú. Nivy, Bratislava

Zverejnené: 22.06.2020 – 8.07.2020
Značka: SÚ/CS 9427/2020/2/MBR
Popis: Deň doručenia: 07.07.2020
Prílohy: