Úradná tabuľa

Sekcia: Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN

Zverejnené: 23.03.2020 –
Popis: o určení školských obvodov základných škôl
Prílohy: