Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu ,,Polyfunkčná stavba EUROVEA - Obchodné centrum, Pribinova ul., Bratislava - zmena dokončenej stavby - úpravy v Eurovea 1 - východná fasáda

Zverejnené: 10.09.2019 – 26.09.2019
Značka: SÚ/CS 14438/2019/2/MAM
Popis: Deň doručenia: 25.09.2019