Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Informácia o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia - ,,Výstavba mobilnej betonárne - Bratislava - Prístav" - katastrálne územie Nivy Bratislava - novostavba - dočasná

Zverejnené: 10.09.2019 – 26.09.2019
Značka: SÚ/CS 2942/2019/19/MSU
Popis: Deň doručenia: 25.09.2019