Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Rozhodnutie - zamieta odvolanie - potvrdzuje - Odôvodnenie - umiestnenie stavby ,,INNS_FTTH_BA_Rožňavská_ Baumax" v katastrálnom území Trnávka - Slovak Telekom, a.s.

Zverejnené: 17.07.2019 – 2.08.2019
Značka: OU-BA-OVBP2-2019/74313/MES
Popis: Deň doručenia: 01.08.2019