Úradná tabuľa

Sekcia: Životné prostredie

výrubové konanie

Zverejnené: 11.02.2019 – 11.02.2021
Značka: ZP CS 6242/2019/LSU
Popis: lokalita: parc. č. 3558 v k. ú. Nivy / ul. Na výslní/
Prílohy: