Úradná tabuľa

Sekcia: Stavebný úrad

Oprava - zrejmej nesprávnosti SÚ/CS 19653/2012/715/2013/3/KOP - 10 zo dňa 05.03.2013

Zverejnené: 7.01.2019 – 23.01.2019
Značka: SU/CS 10746/2018/2/KDI
Popis: deň doručenia: 22.1.2019