Úradná tabuľa: Stavebný úrad

8.1.2020

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta - k. ú. Trnávka

Značka: SÚ/CS 16365/2019/8/MAM-237

do doby nadobudnutia právoplatnosti

19.12.2019

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - „Námestie a podzemné garáže pre pradiareň BCT" - Areál „Cvernovky", Páričkova - Svätoplukova - Košická ul. v Bratislave - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 19465/2019/2/KIL

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

19.12.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - „Obytný súbor Jarabiny, Mlynské Nivy, Bratislava - I. etapa" - územie ohraničené Jarabinkovou ulicou a ulicou Mlynské Nivy v Bratislave - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 3456/2019/25/MER-235

do doby nadobudnutia právoplatnosti

16.12.2019

Informácia o začatí stavebného konania stavby ,,Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta" - Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta v Bratislave - k. ú Trnávka

Značka: SÚ/CS 18837/2019/2/MAM

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

12.12.2019

Zverejnenie informácie o podaní návrhu - ,,Polyfunkčný komplex Klingerka-Bratislava"- zverejňuje kópiu návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia

Značka: SÚ/CS 16653/2019/6/KIL

do doby právoplatného ukončenia zmeny územného rozhodnutia

9.12.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičová v Bratislave - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 4097/2019/11/AJA/MER-210

do doby nadobudnutia právoplatnosti

9.12.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka - Century Residence - územie ohraničené ulicami Trnavská cesta, Záhradnícka a Miletičová v Bratislave - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 3526/2019/17/ZST/MER-209

do doby nadobudnutia právoplatnosti

5.12.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - ,,BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. Etapa" - k. ú. Nivy

Značka: SU/CS 18866/2019/3/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

5.12.2019

Informácia o začatí kolaudačného konania - ,,BERGAMON-POLYFUNKČNÝ AREÁL Mlynské Nivy - Hraničná ul., Bratislava - II. ETAPA" - SO 800b/SO 206 Sadové úpravy pre objekt SO 206 - k. ú. Nivy

Značka: SU/CS 18865/2019/3/KIL

do doby právoplatného ukončenia kolaudačného konania

27.11.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor IV. etapa"- Bajkalská ulica v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko, k. ú. Nivy - novostavba

Značka: SÚ/CS 13815/2019/15/MER-128

do doby nadobudnutia právoplatnosti

22.11.2019

Informácia o začatí stavebného konania stavby ,,Bývanie Trnávka, Bratislava, Ivanská cesta"- Ivanská cesta v Bratislave v k. ú. Trnávka

Značka: SÚ/CS 16365/2019/2/MAM

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

21.11.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Obytný súbor Jarabiny, Mlynské Nivy, Bratislava"- územie ohraničené Jarabinkovou ulicou a ulicou Mlynské Nivy v Bratislave - k. ú. Nivy Bratislava - novostavba - inžinierska stavba

Značka: SÚ/CS 10831/2019/10/MER-210

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

19.11.2019

Oznámenie o podaní žiadosti - informácia - Polyfunkčný areál Prievozská - Nové Apollo - Prievozská ulica, ulica Mlynské Nivy a Turčianska ulica v Bratislave - k. ú. Nivy - novostavba

Značka: SÚ/CS 17621/2019/7/MER

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

14.11.2019

Rozhodnutie - o umiestnení stavby č. 37 - ,,Polyfunkčný súbor BCT 1, Bytové domy"- Areál ,,Cvernovky", Páričkova - Svätoplukova - Košická ul. v Bratislave - novostavba

Značka: SÚ/CS 2963/2019/35/KIL-37

do doby nadobudnutia právoplatnosti

14.11.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - Polyfunkčný objekt - ISCARE - REPROFIT na 5. NP - zmena dokončenej stavby - nebytová budova - zdravotnícke zariadenie

Značka: SÚ/CS 4295/2019/5/MBL/ZST/AJA/MER-203

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

7.11.2019

Informácia o podaní návrhu na územné konanie - Polyfunkčný dom Galvaniho - ETAPA I. - objekt C, ETAPA II. - objekt B, ETAPA III. - objekt A - Bratislava Ružinov v území nepravidelného tvaru - novostavba

Značka: SÚ/CS 13146/2019/3/HST

Do právoplatného ukončenia územného konania

29.10.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor IV. etapa" - Bajkalská ulica v Bratislave, oblasť Nové Pálenisko - novostavba

Značka: SÚ/CS 13819/2019/10/MER-191

do doby nadobudnutia právoplatnosti

28.10.2019

Rozhodnutie - povoľuje užívať - ,,Obytný súbor Jarabiny, Mlynské Nivy, Bratislava" - SO 07 - Horúcovodná prípojka - Prekládka existujúceho STL plynovodu - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 5613/2019/11/MER-186

do doby nadobudnutia právoplatnosti

16.10.2019

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - ,,Pamiatková obnova budovy Pradiarne BCT" - Bratislava, areál ,,Cvernovky" - k. ú. Nivy

Značka: SÚ/CS 16546/2019/2/KIL

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

14.10.2019

Rozhodnutie - stavebné povolenie - ,,OFFICE Prístavná" - SO 09.1 Komunikácie, parkoviská a chodníky - k. ú. Nivy, nárožie ulíc Prístavná a Plynárenská v Bratislave

Značka: SÚ/CS 7724/2019/9/MAM-186

do doby nadobudnutia právoplatnosti