Úradná tabuľa

27.2.2017

Rozhodnutie - Avion Shopping Park Bratislava - Prestavba priestorov Hypernovy na Kaufland, Trnavská cesta, Bratislava

Značka: SÚ/CS 2139/2017/8/PHL

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

24.2.2017

Informácia - Jednotka FF 31c - SKlady, Eurovea,

Značka: SU/CS 7173/2017/2/JAV

do doby právoplatného ukončenia konania

13.2.2017

Rozhodnutie - Lidl, Slovenská republika v.o.s. - prístavba pekárne

Značka: SU/CS 423/2017/1/AFE/JAV

do doby nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

9.2.2017

Rozhodnutie - Schodisko na strechu - Pribinova ulica, Bratislava

Značka: SU/CS 2462/2017/4/JAV

do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

7.2.2017

Rozhodnutie - Demontáž eskalátorov a prestavba nájomných jednotiek Marks and Spencer GF33 a Datart LGF32

Značka: SU/CS2437/2017/4/JAV

do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

7.2.2017

Informácia - Wagamama Eurovea - rekonštrukcia nájomnej jednotky GF 04

Značka: SU/CS6070/2017/2/JAV

do doby právoplatného ukončenia stavebného konania

25.1.2017

Informácia - Dunajské predmestie - Polyfunkčný súbor III.etapa

Značka: SÚ/CS 5824/2017/3/MER

zverejnené: do doby právoplatného ukončenia konania

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia proti vystavbe náhradných nájomných bytov na Astronomickej

Prílohy:

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia za vybudovanie osvetlenia Pažítkova - Martinčekova 13

Značka: STAR/CS/13883/2016-2

Prílohy:

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia za zachovanie Hojdany

Značka: CS/STAR/14525/2016-2

Prílohy:

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia - odstránenie nedostatkov ZŠ Nevädzová

Umiestnenie retardérov, oprava chodníka a zvýšenie parkovacích miest

Prílohy:

16.1.2017

do 16.01.2027

Petícia o nepovolenie herne na Trnavskej ulici

Prílohy:

30.9.2016

do 30.09.2026

Petícia proti zahusťovaniu sídlisk

Oznámenie o výsledku vybavenia petície

Prílohy:

31.3.2016

Mlynské nivy, Polyfunkčný obj.-Autobusová stanica (INFO)

Značka: SU/CS 2220/2016/5/MBL

Návrh na vydanie územného rozhodnutia, oznámenie o začatí konania - informácia, kat. úz. Nivy

18.2.2015

Územný generel hl. m. SR Bratislavy

Značka: CZ 10332/2015/PAG

15.2.2015

Polyfunkčný objekt Ivánska cesta 4, Trnávka - oznámenie o zmene

Značka: CZ 10202/2015/PAG

27.8.2014

Mestská časť Bratislava -Petržalka

26.8.2014

odvolanie MEMENTO

20.8.2014

AGRIO
«« na začiatok « naspäť [ 23 / 23 ] ďalej » na koniec »»