Úradná tabuľa: Verejné obstarávanie

27.2.2019

do 19.03.2019

Výzva - Zateplenie ZŠ Drieňová

20.2.2019

do 04.03.2019

Výzva - Dopravné značenie 2019

29.11.2018

do 12.12.2018

Výzva - oprava strechy

OPRAVA STRECHY – SPOLOČENSKÝ DOM NIVY, SÚŤAŽNÁ 18, BRATISLAVA – STAVEBNÉ PRÁCE

5.11.2018

do 23.11.2018

Výzva - Kúpa a kompletný servis samozavlažovacích kvetináčov

26.10.2018

do 14.11.2018

Výzva - Zabezpečenie dopravných služieb

24.10.2018

do 15.11.2018

Výzva na predkladanie ponúk - Poskytovanie opatrovateľskej služby pre občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Ružinov v roku 2019

22.10.2018

do 08.11.2018

Výzva na predkladanie ponúk - Dodávka, montáž a demontáž prvkov vianočného osvetlenia

9.10.2018

do 16.10.2018

Výzva - zabezpečenie sociálneho pohrebu

28.9.2018

do 18.10.2018

Výzva - Upratovanie administratívnej budovy

14.9.2018

do 02.10.2018

Výzva - ÚPN-Z Liščie Nivy - Palkovičová

Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Líščie nivy -...

13.9.2018

do 21.09.2018

Výzva - prehliadka a skúška elektrických inštalácií a elektrických zariadení

Odborné prehliadky a odborné skúšky podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a...

10.9.2018

do 13.09.2018

Výzva - Výroba a osadenie umelého ostrovčeka

Výroba a osadenie umelého ostrovčeka pre vodný biotop Štrkoveckého jazera

4.9.2018

do 25.09.2018

Výzva - Vedľajšia cyklotrasa, úsek Bystrého ulica

28.8.2018

do 31.08.2018

Výzva na prihlásenie sa na poskytovanie služieb v oblasti finančného sprostredkovania

Výzva na prihlásenie sa na poskytovanie služieb v oblasti finančného sprostredkovania v sektore...

28.8.2018

do 21.09.2018

Výzva - Vypracovanie architektonickej štúdie na objekt - zariadenie opatrovateľskej služby

27.8.2018

do 14.09.2018

Výzva - Uvedenie bytov do užívaniaschopného stavu

7.8.2018

do 14.08.2018

Výzva - Revitalizácia detského ihriska – Bajzova ulica

Doplnená výzva dňa 10.8.2018

24.7.2018

do 08.08.2018

Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií rok 2018 II.etapa

20.7.2018

do 27.07.2018

Výzva - Realizácia opravy chodníka v areáli MŠ Pivonková

13.7.2018

do 07.08.2018

Výzva na predkladanie ponúk - Revitalizácia športového areálu ZŠ SNP, Ostredková 14


Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava-Ružinov
Sídlo: Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
IČO: 00 603 155
DIČ: 2020699516
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Chren, starosta
e-mail: ruzinov@ruzinov.sk
Telefon: +421 248 284 111

Mestská časť Bratislava-Ružinov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v  zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.


Oddelenie verejného obstarávania

Mgr. Beáta Šimorová
Telefón: +421 2 48284405
Email: beata.simorova@ruzinov.sk

Judr. Andrea Korcová
Telefón: +421 2 48284405
Email: andrea.korcova@ruzinov.sk