Tlačivá

Žiadosť o povolenie rozkopávky (vozovka+chodník)

Tlačivo sa nachádza v sekciách: Komunikácie-rozkopávka, uzatvorenie, zaujatie verejného priestranstva

 

Súbory: