Tlačivá

Ohlásenie havárie a žiadosť o stanovenie podmienok pre uvedenie komunikácie do pôvodného stavu

Tlačivo sa nachádza v sekciách: Komunikácie-rozkopávka, uzatvorenie, zaujatie verejného priestranstva

 

Súbory: